Transanioł

„Trans-anioł”

Szkic do nieznanego obrazu na kalce. Lata 70.

Transanioł