Czyngis-chan (detal)

„Czyngis-chan”

Obraz olejny z tzw. „hinduskiego” okresu, prawdziwy tytuł nieznany. Prawdopodobnie druga połowa lat 70.