PIOTR MAREK 54

„Czyngis-chan”

Obraz olejny z tzw. złotego „hinduskiego” okresu, prawdziwy tytuł nieznany. Obraz pochodzi prawdopodobnie z roku 1977.

PIOTR MAREK 34