Portret Józefa Marka

„Stary Marek”

Portret ojca artysty, Józefa (krakowskiego malarza i rzeźbiarza). Podpisany Van Fiut 1980.

Portret

Portret

Portret (Józefa, ojca artysty)?