Portret Józefa Marka

„Stary Marek”

Portret ojca artysty, Józefa (krakowskiego malarza i rzeźbiarza). Podpisany Van Fiut 1980.

Portret Józefa Marka
Portret Józefa Marka