HyperFocal: 0

„Oko zagłady”

Autoportret bez tytułu, sygnowany znakiem Hożej Mojry. Rok 1984 lub 1985?

Pierwszy skan z lat ’90 wyglądał tak i nie oddawał ani koloru ani detali obrazu.

Oko zagłady