PIO crystal soda and masoche 2000x FB bez ramki

Crystal Soda & Masoche

Obraz „CRYSTAL SODA & MASOCHE”, namalowany w roku 1970, pojawił się w Magazynie POLSKA w roku 1972. Młody 21-letni Piotr Marek opowiedział krótko o sobie, a drugim zaprezentowanym obrazem w tym drukowanym miesięczniku był Żołnierz.

PIO crystal soda and masoche 2000x FB bez ramki

Obraz jest w posiadaniu Muzeum Narodowego w Poznaniu.