pio polska strona 1

Magazyn POLSKA „Za i przeciw”

ZA I PRZECIW

Mam lat dwadzieścia jeden.
Nie ukończyłem liceum sztuk plastycznych. Pracowałem sam, może mniej wydajnie, ale z chęcią. Teraz jestem laborantem Wydziału Form Przemysłowych krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W ubiegłym roku zostałem przyjęty w poczet członków nadzwyczajnych Związku Polskich Artystów Plastyków na podstawie moich prac malarskich i rysunków.
Nie byłem uzdolniony malarsko, więc poszedłem w stronę techniki. Dało mi to możność przekazania tego, co wiem o przedmiocie w moich małych ideach, miniprotestach czy karykaturach zdarzeń.
Chciałbym moim obrazom nadać charakter ulotki, reklamy czy transparentu: znaleźć metodę techniczną, która by działała na podświadomość, jak podstawowe znaki – zielony, czerwony, czy znaczenie munduru jakichkolwiek sił.
Nie widzę sensu, ani działania w martwej naturze. Pejzażu, statku na morzu, czy portrecie kogoś tam. Honor malarstwa przedstawiającego ratują dzieła starych mistrzów: Hals, Velazquez czy Rembrandt i Goya. Ciągłym ruchem pędzla dawali światło, przenikanie, przezroczystość. Syntetyzowali temat, operując kodem wewnętrznej siły. Marzeniem byłoby ich naśladować. Dysponować tak wielkim kunsztem.
Będę pracował dalej nad techniką. A tematów do przetwarzania, do krytyki czy gloryfikacji jest pod dostatkiem.

PIOTR MAREK

Artykuł z numeru 5? (214) 1972 z miesięcznika POLSKA, wydawanego w kilku językach. Miesięcznik przeznaczony dla zagranicznego czytelnika prezentował polską kulturę i sztukę w atrakcyjnej formie graficznej. Był drukowany na doskonałym papierze, z wieloma całostronicowymi ilustracjami.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_(miesi%C4%99cznik)

W artykule pojawiły się reprodukcje dwóch znakomitych obrazów z tamtego okresu