Wehikuł czasu

„Wehikuł czasu”

Obraz olejny prawdopodobnie z roku 1984.  Własność Andrzeja „Püdla” Bieniasza – współzałożyciela zespołu Düpą i lidera zespołu Püdelsi.

Obraz olejny Piotra Marka namalowany dla Püdla Düpą w 1984 roku. Przedstawia zespół Düpą na tle trójgłowego fallusa i waginę. Z lewej autoportret autora, z prawej Püdel i Potok zza ogromnych jąder wyglądają. Obraz jest własnością Püdla Düpą.
Andrzej „Püdel” Bieniasz

Wehikuł czasu

Na innym ze zdjęć jest obraz w nieco innej kolorystyce:

Wechikul czasu