Drogowskaz dla rabina

„Drogowskaz dla rabina”

Obraz olejny ze wczesnych lat 70. Prawdopodobnie około roku 1972.

Zdjęcie artysty z obrazem na ulicy Tarłowskiej w Krakowie, lata 70.

fot. Ryszard Bobek
fot. Ryszard Bobek