Malarstwo i rysunek

Zachowało się niewiele zdjęć obrazów namalowanych przez Piotra Marka. Część pochodzi ze starych slajdów dokumentujących prace jeszcze przez artystę i zaprzyjaźnionych fotografów, część to nieliczne nowsze zdjęcia lub reprodukcje z katalogów.

Piotr Marek z obrazem na rodzinnej ul. Tarłowskiej w Krakowie fot. Ryszard Bobek
Piotr Marek z obrazem na rodzinnej ul. Tarłowskiej w Krakowie. Połowa lat 70. Fot. Ryszard Bobek

Piotr Marek dokumentował swoje prace, niestety częściowo na czarno-białej kliszy. Poniżej zdjęcia obrazów z połowy lat 70. wykonane w pracowni w Mistrzejowicach, z których żaden nie zachował się na kolorowych reprodukcjach.

Przeważająca część obrazów z lat 70. została sprzedana prywatnym kolekcjonerom i wyjechała za granice Polski do Anglii, Danii i Niemiec Zachodnich (wtedy RFN). Niektóre obrazy z początkowego okresu są rozsiane po kraju, w tym po muzeach np. w Zielonej Górze.

Jedynie obrazy z ostatniego, „mrocznego”, okresu znajdują się w dużej mierze w Polsce, wśród przyjaciół lub znajomych. Większość z nich została uwieczniona na kolorowej kliszy slajdów.

Malarstwo

Zachowało się bardzo dużo rysunków Artysty, szczególnie z pierwszego okresu twórczości (koniec lat 60.) oraz szkice i rysunki z początku lat 70.

W późniejszym okresie rysunek był stosowany przez Piotra Marka głównie jako szkice do obrazów, w połowie lat 70. Artysta szkicował detale obrazów na kalce technicznej i potem przypinał je do płotna obrazu, malując. W ten sposób powstawały m.in. obrazy z tzw. „okresu hinduskiego”.

Rysunki i szkice

Oprócz malarstwa i rysunku, Piotr Marek wykonywał również fotografie koncepcyjne, małe formy rzeźbiarskie, organizował happeningi i performance.